Základné údaje o spoločnosti

AB Facility s.r.o.

Bajkalská 19B

821 01 Bratislava

Slovenská republika

 

IČO: 44390823

IČ DPH: SK2022716971

DIČ: SK2022716971

Spoločnosť je registrovaná pod spisovou značkou

55217/B z dňa 01.11.2008 v Obchodnom registri okr. súdu BA.