Upratovacie služby

Spoločnosť AB Facility poskytuje upratovacie služby dlhodobo a v tejto oblasti patríme medzi spoločnosti, ktoré zaisťujú kompletné služby na vysokej úrovni.

Zaisťujeme upratovanie pre široké portfólio zákazníkov:

  • Administratívnych budov, kongresových centier a kultúrnych centier
  • Zdravotníckych zariadení (nemocnice, polikliniky a pod.)
  • Športových areálov
  • Upratovanie a technologické čistenie priemyslových objektov
  • Potravinárske prevádzky
  • Obchodných reťazcov a nákupných centier
  • Jedální a kuchýň

Kontaktný formulár