Správa bytových domov

Pre bytové domy poskytujeme komplexné služby – prevádzku, údržbu a opravy, obstaranie všetkých služieb a dodávok spojených s užívaním bytových domov, ekonomické a právne služby pričom s úmyslom zachovať hodnotu a podstatu nehnuteľností využívame naše dlhoročné skúsenosti v oblasti správy nehnuteľností ako aj v príbuzných a blízkych odvetvových oblastiach.

Správu bytových a nebytových priestorov, spoločných častí a zariadení domu a priľahlých vonkajších plôch realizujeme v súlade s platnou legislatívou a v zmysle pokynov a dohôd vlastníkov bytov a nebytových priestorov, resp. spoločenstva.

Kontaktný formulár