Facility Management

Zabezpečujeme technickú správu objektov a široké portfólio služieb facility managementu založené na individuálnom prístupe ku každému klientovi.

Naše služby poskytujeme pre:

  • Komerčné aj nekomerčné nehnuteľnosti
  • Sieťové zákazky, bankový sektor
  • Kancelárske budovy, maloobchodné objekty, nákupné centrá
  • Priemyselné a výrobné podniky
  • Hotely a zdravotnícke zariadenia (nemocnice, polikliniky, liečebne, atď.)
  • Kultúrne a verejné centrá

Kontaktný formulár