Energetické certifikáty budov

Energetický certifikát je jednoduché grafické znázornenie výsledkov posúdenia energetickej hospodárnosti budovy, celkovej dodanej energie do budovy a prehľad zastúpenia jednotlivých čiastkových spotrieb. Tento graficky výstup je podobný známym štítkom vyžadovaným u spotrebičov. Výsledky certifikátov môžu pomôcť napríklad pri porovnávaní budov medzi sebou (lepšia orientácia pri prenájme či kúpe nehnuteľnosti), môžu odhaliť nadmernú spotrebu energie.

Energetický certifikát budovy hodnotí budovu z hľadiska spotreby energie na :

  • Vykurovanie
  • Chladenie
  • Prípravu teplej vody
  • Vetranie
  • Osvetlenie

Podľa legislatívy je povinná energetická certifikácia pri budovách, v ktorých viac ako 250m² celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje, pri výstavbe nových budov, predaji alebo prenájme budov alebo významných zmenách existujúcich budov. Platnosť energetického certifikátu je najviac 10 rokov.

V oblasti energetickej certifikácie ponúkame:

  • Vyhodnotenie povinnosti spracovania energetického certifikátu
  • Zhodnotenie tepelno – technických vlastností konštrukcií a energetickej náročnosti objektov
  • Spracovanie energetických certifikátov budov
  • Spracovanie energetických štítkov budov
  • Vyhodnotenie požiadaviek na splnenie energetickej náročnosti

Kontaktný formulár