ZLÚČENIE SPOLOČNOSTÍ AB FACILITY A ATALIAN SK

K 1.1.2018 došlo k zlúčeniu spoločností AB Facility s.r.o. a ATALIAN SK s.r.o.. Od tohto dátumu vystupujem spoločnosť ATALIAN SK s.r.o. na trhu pod identifikačným číslom 44 390 823 a so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava