Naše hodnoty

Hodnoty, ktoré v AB Facility vyznávame a hľadáme rovnako u našich partnerov, nám pomáhajú uspieť v každodennom živote i v náročnom prostredí trhu. Sú základom pre to, čo robíme, ako to robíme a ako sa správame.

Profesionálna starostlivosť

O zverený majetok sa staráme rovnako, ako o náš vlastný. Svojimi službami pomáhame našim zákazníkom dosahovať ich ciele a pružne reagujeme na ich meniace sa potreby.

Jednáme fér

Jednáme tak, ako to očakávame od druhých – otvorene, poctivo a s rešpektom. Vážime si našich zákazníkov i partnerov a uvedomujeme si, že všetkým, čo robíme, ovplyvňujeme svoje okolie. Naše úspechy staviame na čestnom a dôveryhodnom prístupe.

Spolupracujeme

Pomáhame si navzájom a vieme, že naša zodpovednosť nekončí s hranou nášho stolu. Zdieľame informácie, nápady a skúsenosti a z našich odlišností skladáme silu celku. Spoločne prekonávame prekážky a oslavujeme úspechy.

Staviame na ľuďoch

Vieme, že za každým výsledkom je práca konkrétnych zamestnancov. Naslúchame ich názorom a baví nás spoločne rásť. Našim zákazníkom chceme byť predovšetkým partnermi a budovať s nimi dlhodobé osobné vzťahy.

Etický kódex

Etickým kódexom rozumieme súbor pravidiel, ktorými sa ako spoločnosť mienime riadiť vo vzťahu ku svojím konkurentom, dodávateľom a zákazníkom, a pravidiel jednania manažérov a zamestnancov v rámci spoločnosti.