Kariéra

Predstavenie pracovných príležitostí v spoločnosti

Spoločnosť AB Facility ponúka rozmanité možnosti uplatnenia Nájsť uplatnenie u nás môžu nielen uchádzači so skúsenosťami z obchodného prostredia, ale aj špecialisti a experti z konkrétnych odvetví.

Priebeh výberových konaní

Výber vhodnej pozície zo zoznamu aktuálne otvorených pozícií Aktuálny zoznam pozícií nájdete tu – Kompletný zoznam aktuálne otvorených pozícií

Informácie o voľných pracovných pozíciách nájdete taktiež na našej stránke na Facebooku

Zaslanie životopisu Pokiaľ ste v zozname aktuálne otvorených pozícií našli pozíciu, ktorá Vás zaujala, zašlite, prosím, Váš životopis podľa inštrukcií, ktoré sú pri danej pozícii uvedené.

Štruktúra výberových konaní Štruktúra výberových konaní sa líši pre každú jednotlivú pozíciu, nič menej štandardne môžete očakávať nasledujúci postup:

1. Posúdenie životopisu Vami zaslané materiály budú posudzované s ohľadom na parametre danej pozície a v súvislosti s Vašimi doterajšími pracovnými skúsenosťami, s Vaším dosiahnutým vzdelaním a osobnostnou charakteristikou

2. Štruktúrovaný osobný alebo prijímací pohovor Štruktúra pohovoru sa zameriava na zisťovanie a preverovanie Vašich doterajších pracovných skúseností, odborných znalostí a schopností, pracovných úspechov, motivácie a plánov do budúcnosti. Následne Vám bude podrobnejšie popísaná Vami vybraná pozícia alebo zoznam voľných miest, ktoré budú v danú dobu aktuálne.

Pohovor môže byť buď jednokolový priamo s Vašim potenciálnym nadriadeným alebo viackolový, pohovory v našej spoločnosti prebiehajú dvojakým spôsobom. Buď je výberové konanie jednokolové, ktoré prebieha priamo s nastávajúcim nadriadeným alebo je viackolové, kedy 1. kolo prebehne vždy s personalistom a tu sa väčšinou dozviete aj ďalší postup.

3. Prípadové štúdie, jazykové testy U niektorých pozícií budete musieť v rámci výberového konania spracovať prípadovú štúdiu, prípadne jazykový test alebo pohovor v anglickom jazyku, pokiaľ to parametre danej pozície budú vyžadovať.

Chceli by ste pracovať v našej spoločnosti? Neváhajte nás kontaktovať!

Poučenie uchádzači o zamestnanie