Integrovaný facility management – všetky služby v jednom riešení

Na trhu dnes nájdete mnoho firiem, ktoré poskytujú služby facility managementu jednotlivo, alebo ako balíček všetkých služieb – IFM. Avšak len veľmi málo z nich dokáže poskytnúť služby integrovaného facility managementu tak, aby to bolo pre klienta skutočne efektívne riešenie obsluhy a prevádzky jeho nehnuteľností.

AB Facility je spoločnosť, ktorá integrovaný facility management nielen ovláda, ale vďaka dlhoročným skúsenostiam má reálne overenú jeho funkčnosť. Máme k dispozícii profesionálov a odborníkov, ktorí pracujú ako jeden tím, s cieľom poskytnúť klientovi komplexný rozsah služieb pri optimalizácii všetkých procesov a nákladov.

Služby IFM poskytujeme organizáciám, ktoré sa sústreďujú na svoj hlavný odbor podnikania a ktoré chcú zabezpečovať všetky alebo časť podporných procesov nákupom externých služieb a dodávok.

Zmyslom a cieľom integrovaného facility managementu je poskytnúť zákazníkovi komplexnú dodávku vybraných služieb, za ktorú dodávateľ nesie plnú zodpovednosť, vrátane riadenia a koordinácie jednotlivých subdodávateľov služieb. Zákazník má za partnera jedinú osobu – managera projektu – čo významne zjednodušuje riadenie a prináša úsporu času vedúcich pracovníkov zákazníka. Súčasťou našich služieb je i vybudovanie a prevádzkovanie centrálneho miesta objednávania, čím je výrazne zjednodušená a zrýchlená komunikácia.

Prečo zvoliť IFM s nami?

 • Poskytneme komplexné riešenie všetkých služieb na objekte
 • Nesieme zodpovednosť za chod celej zákazky
 • Jedna kontaktná osoba pre všetky činnosti
 • Nákladová optimalizácia jednotlivých služieb a dodávok
 • Jednotná koordinácia všetkých činností, subdodávateľov
 • Zaistenie vyššej kvality služieb
 • Preventívne riešenie možných problémov

Aké výhody ako náš zákazník získate?

 • Uvoľnenie kapacít pre váš hlavný predmet podnikania
 • Spoľahlivého správcu vašej nehnuteľnosti pre riešenie podporných procesov
 • Evidenciu požiadaviek na jednotlivé služby s presnou alokáciou nákladov
 • Zníženie počtov režijných pracovníkov
 • Stále mesačné platby, čo vám umožní plánovanie nákladov na jednotlivé oblasti bez výkyvov

Celkové vykonávanie našich služieb sa zakladá na európskej norme STN EN 15 221, ktorá udáva pravidlá poskytovania služieb facility managementu.

Máte záujem o viac informácií? Radi Vás navštívime osobne. Neváhajte nás kontaktovať!