State sector

 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Mesto Šaľa
 • Lesy SR, štátny podnik
 • Mestské Lesy Rožňava, s.r.o.
 • MH Invest, s.r.o.
 • Technická univerzita vo Zvolene

Network orders

 • Svet zdravia, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • SPP, a.s.
 • Prima Banka Slovensko, a.s.
 • Datart International a.s.

Administrative facilities

 • Digital park Einsteinova, a.s.
 • T-Systems Slovakia, s.r.o.
 • Business Center Moldavská, a.s.
 • Ness KDC, s.r.o.

Industry

 • U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Hyundai Engineering Slovakia, s.r.o.
 • Volkswagen Slovakia, a.s.
 • Schindler Eskalátory, s.r.o.
 • VGP Slovakia, a.s.
 • Slovalco, a.s.

 

The listed logos are a registered trademark and have been used with the permission of the individual holders.