Certifikáty a ocenenia

Našu odbornosť vieme preukázať a vážime si každé ocenenie našej práce, ktorá potvrdzuje profesionálnu schopnosť našich pracovných tímov vo všetkých službách, ktoré poskytujeme.

Disponujeme nižšie uvedenými certifikátmi na území Slovenskej a Českej republiky

Certifikáty:

Kvalita

Certifikát systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008 pre všetky služby.

Vzťah k životnému prostrediu

Všetky procesy v spoločnosti sú certifikované podľa EN ISO 14001:2004 – manažment systému environmentálnej ochrany.

Bezpečnosť práce

Uvedomujeme si, že kľúčovou hodnotou, ktorú ponúkame zákazníkovi, sú naši ľudia. Preto veľmi dbáme na dodržiavanie všetkých noriem a postupov v oblasti bezpečnosti práce. Aby sme dokázali lepšie riadiť riziká v tejto oblasti, sú všetky naše procesy certifikované podľa normy OHSAS 18001:2007.

Bezpečnosť informácií

Disponujeme certifikátom systému manažmentu ochrany informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2005 pre všetky nami poskytované služby.

Ocenenia spoločnosti

  • 2008 – BUSINESS LEADER FORUM – prestížne ocenenie „Cena zdravia a bezpečného životného prostredia 2008“
  • 2010 – IFMA CZ – ocenenie „Projekt roku v oblasti Facility Managementu“ – Zvýšenie efektívnosti energetického hospodárstva v Psychiatrickej liečebni Jihlava metódou energetického managementu
  • 2011 – E.ON ENERGY GLOBE AWARD ČR – prvé miesto v kategórii „Oheň“ za projekt EPC v nemocnici v Novom Meste na Morave
  • 2011 – Český PATRON – prvé miesto v kategórii Facility managementu
  • 2012 – IFMA CZ – ocenenie „Projekt roku v oblasti Facility managementu“ – Technický Facility management nevýrobných technológií automobilky Hyundai so zameraním na bezporuchovú prevádzku
  • 2012 – E.ON ENERGY GLOBE AWARD ČR – prvé miesto v kategórii „Oheň“ za projekt EPC v nemocnici v Novom Meste na Morave

Poistenie zodpovednosti za škody

Spoločnosť AB FACILITY má uzavretú poistnú zmluvu – „Poistenie zodpovednosti za škodu“ v rozsahu základnej zodpovednosti za škody na zdraví aj na majetku vrátane zodpovednosti za výrobok a ďalej zodpovednosti za škodu spôsobenú inak než na zdraví alebo na majetku.

Limit plnenia na jednu poistnú udalosť v SR je 10.000.000,- Eur.