AB Facility Group

AB Facility Group a.s.
IČ 24738395
DIČ CZ24738395
sídlo: Praha 1 – Nové Město, Na Příkopě 848/6, PSČ 110 00
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 16502

ID dátové schránky: 7pnu8fs

 

Účtovná uzávierka pdf

Informácie pre akcionára

Dátum vloženia

pdf